pliktig medlemskap i YFF

Alle forsikringsselskaper som tilbyr yrkesskadeforsikring i Norge plikter i henhold til § 4 i lov om yrkesskadeforsikring å være medlem av YFF.

YFFs medlemsselskaper

Yrkesskadeforsikring og hjemmekontor i koronatider

Ved spørsmål om yrkesskadedekning ved bruk av hjemmekontor kan du ta kontakt med Yrkesskadeforsikringsforeningen v/advokatfirmaet Riisa & Co på telefon 22 12 15 70 eller på e-post: riisa.mail@riisa.no

Yrkesskadeforsikring og hjemmekontor