Alpha Insurance konkurs

Alpha Insurance AS er konkurs ved kjennelse 8. mai 2018. YFF er ikke ansvarlig for krav mot Alpha etter konkursen.

Om konkurs - Alpha

pliktig medlemskap i YFF

Alle forsikringsselskaper som tilbyr yrkesskadeforsikring i Norge plikter i henhold til § 4 i lov om yrkesskadeforsikring å være medlem av YFF.

YFFs medlemsselskaper