YFAR (Yrkesskadeforsikringspoolen for avslåtte risiki)

YFAR er et tilbud til bedrifter som ikke får kjøpt yrkesskadeforsikring hos noen av våre medlemsselskaper.

Blir forespørsel om lovpålagt yrkesskadeforsikring avslått av/fra minimum tre medlemsselskap, kan bedriften spørre om å få yrkesskadeforsikring gjennom YFAR.

Kontaktinfo ved spørsmål knyttet til forsikring

Rådgiver Maria Lewis

E-post: 

Telefon: 23 28 44 17 /412 90 986

Kontaktinfo ved spørsmål knyttet til skade

Riisa & Co v/ adv Jarl R.Henstein

Postboks 3119 Elisenberg

0207 Oslo

E-post:

Telefon: 22 12 15 70