Artikler

Vis filtrering

23 resultater

Type artikkel
Velg område
23 resultater funnet med valgt filtrering.
  1. YFAR - Yrkesskadeforsikringspoolen for avslåtte risiki - personvernerklæring

    Yrkesskadeforsikringspoolen for avslåtte risiki (YFAR) er et tilbud til bedrifter som ikke får kjøpt yrkesskadeforsikring hos noen av Finans Norges medlemsselskaper. Dette være seg medlemmer som tilbyr forsikring etter yrkesskadeforsikringsloven. Blir forespørsel om lovpålagt yrkesskadeforsikring avslått av minimum tre medlemsselskap, kan bedriften be om yrkesskadeforsikring gjennom YFAR.

  2. Personvern

    Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF) utfører flere lovpålagte oppgaver som krever personopplysninger.

  3. Slik behandles skadetilfeller

    Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF) har som oppgave å behandle erstatningskrav fra uforsikrede arbeidstakere. Dersom du er blitt påført en yrkessykdom eller vært utsatt for yrkesulykke, og din arbeidsgiver ikke har lovpålagt yrkesskadeforsikring, kan du søke hjelp hos YFF.