Slik behandles skadetilfeller

Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF) har som oppgave å behandle erstatningskrav fra uforsikrede arbeidstakere. Dersom du er blitt påført en yrkessykdom eller vært utsatt for yrkesulykke, og din arbeidsgiver ikke har lovpålagt yrkesskadeforsikring, kan du søke hjelp hos YFF.

Skadetilfeller

Erstatningskrav mot YFF skal sendes direkte til agent Riisa & BACH.

Kasteballsaker (saker som behandles jfr. Kasteballavtalen) skal sendes til advokat Jarl R. Henstein.

Kontaktinfo ved skade

YFF c/o RIISA & BACH
Postboks 3119 Elisenberg
0207 Oslo
E-post: 
Telefon: 22 12 15 70

Kontaktinfo ved kasteballsaker

Riisa & Co v/ adv Jarl R.Henstein
Postboks 3119 Elisenberg
0207 Oslo
E-post:  
Telefon: 22 12 15 70

Lovpålagt ordning

Alle arbeidsgivere skal etter lov om yrkesskadeforsikring tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Ved yrkesulykke eller -sykdom skal man henvende seg til arbeidsgivers forsikringsselskap. Kontakt arbeidsgiver for opplysninger om forsikringsselskapet.

Er bedriften du jobbet i nedlagt, kontakt regnskapsfører, revisor, tidligere daglig leder m.v. for opplysninger om forsikringsselskapet.

Hvilket selskap er ansvarlig?

Det er arbeidsgivers forsikringsselskap på konstateringstidspunktet som skal behandle ditt erstatningskrav. Konstateringstidspunktet ved yrkessykdom er tidspunktet for første legebesøk i forbindelse med sykdommen. Konstateringstidspunktet er ofte mye tidligere enn diagnosetidspunktet.

Når det ikke er tegnet forsikring

I noen få tilfeller lar arbeidsgivere være å tegne yrkesskadeforsikring. I disse tilfellene, skal du kontakte YFF.

Dersom det utbetales erstatning fra YFF, vil det bli krevd regress fra arbeidsgiveren.